VAD HÄNDER NU?

Många beslut att fatta

I samband med ett dödsfall är det många beslut som ska fattas och många praktiska saker att ordna med. Att ta en första kontakt med oss på begravningsbyrån innebär att vi går igenom lite information om den som har avlidit och om det finns några speciella önskemål som ni redan vet om.

Därefter bokar vi ett första personligt möte och bestämmer tid och plats för begravningen oavsett livsåskådning. Vi kan också gå igenom mycket per telefon om så önskas eller göra ett hembesök.

Detta händer med den avlidna

En läkare tillkallas för att fastställa dödsfallet och utfärdar ett dödsbevis som sedan skickas in till Skatteverket. Dessa intyg hjälper vi er att få ut på begravningsbyrån. Dessa intyg behövs för att avsluta bankärenden samt till bouppteckningen framöver.

Obduktion

Det finns två typer av obduktioner som kan utföras klinisk obduktion: för att vinna viktig kunskap om den sjukdom som den avlidne har haft eller om verkan av behandling som den avlidne gått igenom eller rättsmedicinsk obduktion sker med automatik när dödsfallet har skett hemma eller på offentlig plats och om eventuell misstanke om brott kan föreligga.

Balsamering

Balsamering innebär att blodet byts ut mot en formalin-lösning för att fördröja kroppens nedbrytningsprocess. Detta utförs beroende på dödsorsak eller på att den planerade begravningen dröjer. Balsamering är vanligt framför allt i Stockholm på grund av att väntetiden för begravningen är längre än i andra delar av landet. I Stockholm har landstinget beslutat att balsamering utförs per automatik efter 10 dagar efter dödsfall. Denna kostnad faktureras dödsboet direkt.

Svepning och kistläggning

Svepning innebär att den avlidne kläs i de kläder som de anhöriga eller närstående bestämmer eller en svepdräkt ( som en vit långskjorta påminner om dopets klädsel) och bäddas ned i den kista som ni har valt.

Personligt avsked

Personligt avsked är att i lugn och ro se den avlidne i sin kista och ta ett personligt farväl kan vara en viktig del i begravningen. Avskedet sker i nära anslutning till dödsfallet. I detta moment vet man, som anhörig eller närstående, att det är rätt person som ligger i kistan samt att man har möjlighet att lägga ner någon personlig tillhörighet tillsammans med den avlidne. Vanligtvis i ett kapell nära sjukhuset eller intill kyrkan.

Bisättning

Bisättning betyder att man flyttar/ transporterar den avlidne från bårhuset till det gravkapell, kyrka eller krematorium i avvaktan på begravningsceremonin.

Dödsannons eller inbjudningskort

Med en dödsannons tillkännager och informerar ni att er närstående har avlidit och när ceremonin ska äga rum samt om ni vill ha hjälp med svar om deltagande till minnesstund. Vi hjälper dig med utformning symbol, dikt etc. Det går även att utforma en annons efter begravningsceremonin har ägt rum.

I stället för dödsannons kan man utforma personliga inbjudningskort till ceremonin.