EGET VAL ELLER INGEN CEREMONI

Vi inspirerar och vägleder

Eget val – Ceremoni helt efter egna önskemål

Plocka ihop de delar som du vill ha hjälp med eller så tillsammans skapar vi ett personligt alternativ enligt den avlidnes önskan så långt det är möjligt.

Ingen ceremoni – endast kremering

Ingen ceremoni – Kremering helt utan efterföljande ceremoni och endast gravsättning enligt önskemål.

Ett enklare alternativ där det bara sker en kremering och att sedan askan/urnan gravsätts efteråt enligt önskemål.

Här kan man lägga till ett personligt avsked vid kistan före transporten till krematoriet och kremationen sker vanligtvis i sjukhusets kapell och passa på att lägga en blomma eller spela lite musik eller göra något eget i liten skala.

Går att lägga till gravsättning till Havs som ett alternativ då tillkommer sandurna och eventuell båthyra, se länk sjöbegravning

 

SE VÅR PRISLISTA
Urna med dekoration