CHECKLISTA

Att tänka på när någon dör

En checklista

 

Informera närmast berörda

Ta hand om husdjur

Ta hand om posten och vid behov adressändra

Vilka har extranycklar till bostaden samla in dessa

Meddela olika försäkringsbolag

Säg upp hyreskontrakt, abonnemang och autogirobetalningar

Meddela bank och makulera bankkort, matkort etcetera

Töm kylskåp och släng sopor

Sänk värmen

Återlämna handikapp hjälpmedel och larm till hjälpmedelscentralen

Flytta på bilen så ni inte får P-böter

Ändra gravrättsinnehavare på de gravar den avlidne skötte om

Tänk på att dödsboet står för begravningskostnaderna och att de kostnaderna har förtur. Betala därför inte andra räkningar förrän bouppteckningen är klar. Om det råder brist i dödsboet kan du som anhörig ansöka om bidrag hos kommunen. Det kallas dödsboanmälan. Om denna godkänns så behöver ingen bouppteckning göras.