BORGERLIG BEGRAVNING

En ceremoni efter egna önskemål

Om du inte är medlem i svenska kyrkan, katolska kyrkan eller tillhör något annat trossamfund. Då väljer man en borgerlig begravning. Den går att jämföras med borgerlig vigsel med en borgerlig vigselförrättare.

I en borgerlig begravningsakt har du helt fria händer att skapa en ceremoni som inte styrs av något regelverk. Ceremonin utformas helt utifrån den avlidnes eller de anhörigas personliga önskemål. Till skillnad från en kyrklig begravning följer en borgerlig begravning inte en specifik ordning.

I Stockholms stad med omnejd erbjuds vanligtvis kapellen som lokal dessa är neutrala utan religiösa inslag och kostar ingenting. Kostnaden ingår i begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar. Kremering och gravsättning ingår också i begravningsavgiften.

Givetvis kan begravningen hållas på vilken vacker plats som helst, inomhus eller utomhus. En borgerlig ceremoni kan vara hemma, på ett slott, i en trädgård eller på lämplig samlingslokal beroende på antal gäster och önskemål. Kostnader för lokal och officiant kommer då tillfalla dödsboet samt eventuellt en transportkostnad. Minnesstunden anpassas efter val av lokal.

Vi anpassar val av officiant beroende på önskemål.

Borgerlig begravning

Hur kan en borgerlig ceremoni arrangeras?

En borgerlig begravning innehåller oftast musik, diktläsning och ett minnestal om den som har dött.

Ceremonin leds oftast av en Borgerlig officiant eller en vän till familjen som håller i talet och hjälper till att handleda ordningen och strukturen i själva ceremonin. Se mer info i faktarutan.

Det går att ha både ceremoni med urna eller med kista på en borgerlig begravning det anpassas efter val av lokal vad som är möjligt men framför allt anpassas efter den avlidnes egna önskan.

Val av lokal anpassas efter önskemål och vanligtvis erbjuder alla församlingar en neutral lokal eller kapell i kommunen där man bor. Det går även att vara hemma i trädgården, ombord på en båt, anpassad sal eller festvåning. Se länk Se länk Sjöbegravning här

Ibland så förenas även ceremoni med gravsättning det kan kännas fint att avskedet sker ute vid graven men detta styrs lite av val av gravplats och årstid. Läs mer om val av gravplats.

Vid en borgerlig begravning finns många sätt att låta avskedet spegla den avlidna. Det kan följa något tema eller intresse, livsåskådning eller med naturinslag. Personlig anknytning till musik och dikter förstärker känslan för ceremonin.

Förslag på Borgerliga officiant anpassas efter ert önskemål.

Vid en borgerlig begravning finns många sätt att låta avskedet spegla den avlidna. Det kan följa något tema eller intresse, livsåskådning eller med naturinslag. Personlig anknytning till musik och dikter förstärker känslan för ceremonin.

Vilka blommor tyckte hon/han om eller andra dekorationer material hemifrån som tillsammans skapar en personlig känsla under ceremonin.

Det finns inga begränsningar när det gäller val av musik och dikter, så länge det blir värdigt för den avlidna. Det går att ha både inspelad musik och levande musik på en borgerlig ceremoni.

Vi har samarbete med duktiga solister/musiker om ni önskar via Andreas Franzén och Franzens musikbyrå. Levande musik är alltid det säkraste och vackraste valet. Tillsammans med Andreas får ni hjälp med passande förslag för just er.

Vi anpassar oss efter era egna önskemål och återkommer alltid med en offert efter vårt första möte.
SE VÅR PRISLISTA

Förslag på program

 • Ingångsmusik
 • Inledning av officianten
 • Solosång eller annan musik
 • Diktläsning
 • Minnestal
 • Officianten pålyser en tyst minut, lägger blommor eller tänder ljus
 • Närvarande tar avsked
 • Solosång eller annan musik
 • Diktläsning
 • Avslutningstal
 • Utgångsmusik
Borgerlig begravning näverurna

Vad gör en Borgerlig officiant?

En borgerlig begravningsförrättare kallas officiant. Vid en borgerlig begravning väljer anhöriga själva innehållet i begravningsceremonin. Officianten ger råd och har stor kunskap att skapa ett vackert och minnesrikt avsked.

Officianten och anhöriga eller nära vän träffas och går igenom innehåll och skriver talet som sedan vävs ihop med val av musik och dikt eller andra inslag som önskas.

För att officianten ska bilda sig en uppfattning av den avlidnes liv så träffas anhöriga eller nära vän och går igenom livspusslet och skapar tillsammans en minnesberättelse.

I en svår stund när någon närstående har dött behöver man ofta hjälp, trygghet och vägledning, för att få en lugn och vacker avskedsceremoni.

Vem kan vara Borgerlig officiant?

En anhörig, släkting eller vän kan vara borgerlig officiant. Vi på begravningsbyrån kan också hjälpa dig att utse en Borgerlig officiant. Vi har ett kontaktnät som vi kan rekommendera efter era önskemål. Vissa kommuner tillhandahåller politiskt förtroendevalda begravningsförrättare.

 

Vad kostar en Borgerlig officiant?

Eftersom en präst ingår i en kyrklig begravning betald via kyrkoavgiften så måste man här lägga till denna kostnad för en Borgerlig officiant. Det finns variation av arvodet för en tillsatt officiant beroende på val och var man bor och vad som erbjuds i din hemkommun. Från ca 4000:- får man räkna med i dagsläget.