OM BEGRAVNING

Vi inspirerar och vägleder

Begravningsceremonin utformas ofta enligt redan etablerade riter som till exempel Svenska kyrkans ordning eller annat trossamfunds ordning.

I samråd med präst och organist utformar ni ett personligt griftetal som speglar den avlidne där musikens val även har en stor betydelse.

Den borgerliga begravningen som är helt fri till sin form blandar ofta kulturer med olika livsåskådningar på så sätt kan anhöriga helt utforma sin egen personliga avsked.

Riten eller avskedsakten är viktig för de efterlevande. Den bekräftar dödsfallet och lyfter fram sorgen och känslorna. Den hjälper också de sörjande att leva vidare. I forskningsstudier har det framkommit att praktisk sysselsättning har en mycket läkande effekt i samband med bearbetning av sorgen.

Det är viktigt att först och främst ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål.

Vi inspirerar och vägleder er genom att utforma era personliga önskemål oavsett vilken typ av ceremoni du väljer.

 

VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Vallmo

Fakta om begravningsceremonin i Sverige och utomlands

Riksdagen har beslutat om ny begravningslag som påverkar både begravningsbranschen och allmänheten. Begravning måste nu hållas inom en månad efter dödsfallet(tidigare två månader). Denna lag gäller fr.o.m. 1 maj 2012.

När vi nu jämför 3 år efter det att den nya lagstiftningen trätt i kraft kan vi konstatera att den är i snitt på 20,3 dagar.

Från den 1 juli 2016 kan metaller återvinnas från krematorierna i Sverige och överskottet av återvinningen skall tillfalla allmänna arvsfonden.

Webb-annons på Minnesrummet.se och familjesidan.se är en digital dödsannons som är öppet för alla. En möjlighet att uttrycka sina tankar, dela sin sorg och dela minnen eller tända ett digitalt ljus på en öppen plattform. Oavsett var i världen man befinner sig. Annonsen är sökbar i 25 år.

Nya tjänster/företag som erbjuder hjälp att stänga ned konton på sociala medier efter dödsfall.

I USA och Storbritannien har det på senare tid blivit populärt med ”green funerals” där principen är att varje enskild detalj ska vara väl genomtänkt och planerad för att undvika onödig miljöbelastning.

Aska skickas till månen i USA för första gången har ett privat företag fått tillstånd att landa med en rymdfarkost med aska pris 107 000 kr/gram.

QR-koder blir alltmer populära inom begravningar. Vilket liv levde personen som nu vilar under gravstenen? En QR-kod som fästs på stenen och länkar till digital information kan ge svar.

Ekologisk begravning

Nya material i gravstenar på uppgång. Gravsten i glas är ett vackert, hållbart och miljövänligt alternativ.

På senare år har en metod att frystorka avlidna (promession) lanserats som ett ekologiskt alternativ. Metoden existerar dock endast i teorin. En annan metod, resomation, går ut på att genom alkalisk vätska samt hetta och tryck förvandla kroppen till ett pulver som kan gravsättas. Resomation tillämpas marginellt i USA.

Lite info

Antal kremeringar i Sverige ligger på 78,6 % för 2011

I exempelvis Norge och Finland dominerar jordbegravningarna.

Sverige har efter Japan näst flest krematorier per capita, i världen.

Att söka anstånd om att sprida aska i Sverige har fördubblats de senaste åren.

Borgerliga Begravningar har ökat till under 2013 9,69%  (i Stockholmsområdet ca 12%)

Akt med urna och efterföljande gravsättning förekommer allt mer.

Direktkremering med efterföljande minnesstund förekommer allt oftare.