KYRKLIG BEGRAVNING

Begravning enligt Svenska Kyrkan

Hur vet jag om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan?

Genom att kontakta tillhörig församling eller längst ned i senaste deklaration finner man vetskap om medlemskap. Vi hjälper gärna till att ta reda på detta.

Om man är medlem i Svenska kyrkan får man tillgång till präst, kyrka eller kapell, organist, vaktmästare samt församlingshem för minnesstund att boka utan extra kostnad. Viss lokalhyra kan tillkomma.

Begravningsgudstjänsten följer alltid Svenska kyrkans ordning och personliga önskemål om musikpsalmer solomusik diskuteras alltid tillsammans med tillförordnad präst.

Vaxholms kyrka

Så här kan ett program se ut enligt Svenska kyrkans ordning

Med avslutning i kyrkan eller kapell med efterföljande kremation eller med anslutning med gravsättning av urna eller kista.
 • Klockringning
 • Inledningsmusik
 • Extrasång/musik om så önskas
 • Psalmsång
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 • Bibelläsning
 • Psalmsång
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Psalmsång
 • Avskedet, de församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Extra sång/musik om så önskas
 • Avslutningsmusik
 • Klockringning

 

De närmaste anhöriga och de församlade går ut ur kyrkan under klockringningen.

Vid jordbegravning sker avskedet vid gravsättningen och de församlade följer med ut och lägger handblomman i graven.

Kistan åker efter ceremonin till avtalat krematorium och gravsättningsdatum bokas med kyrkogårdsförvaltningen in tidigast efter två veckor som begravningen ägt rum och lite beroende på årstid.

Vid akt med urna så sker gravsättning efteråt på bokad tid med kyrkogårdsförvaltningen så snart det är möjligt eller enligt önskemål.

Undantag vid minneslund då får man inte närvara.

 

 

SE VÅR PRISLISTA