GRAVPLATS

Gravplats, gravvård eller minneslund?

Kremering av den avlidne ska senast senast en månad från dödsdagen enligt begravningslagen (2012). Gravsättning av aska medger lagen att man väntar upp till ett år efter att kremeringen är utförd (beroende på årstid för dödsfallet). Under tiden förvaras askan avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.

Vi hjälper dig gärna med val av gravplats, gravvård eller minneslund

Här är några frågor att fundera kring innan ni bestämmer er:

  • Finns det något nedskrivet önskemål
  • Ska en kista eller urna gravsättas
  • Finns det en familjegrav och i så fall vem är gravrättsinnehavare på denna grav
  • Val av plats; naturnära skogskyrkogård eller på en traditionell kyrkogård
  • Ska det finnas plats för ytterligare gravsättningar på denna gravplats
  • Finns det speciella önskemål om gravstenen eller val av gravplats
  • Är spridning av aska i minneslund eller på annan speciell angiven plats eller hav ett önskemål.

Urngrav/Kistgrav

Urngrav/Kistgrav: en urngrav har bara utrymme för askurnor till skillnad mot en kistgrav som rymmer både kistor och urnor. Med urngrav menas gravplats i jord, urnmur eller kolumbarium.

Minneslund

Minneslund: är en anonym gemensam gravplats där askan efter den avlidne strös alternativt grävs ned. Det är dock inte möjligt för anhöriga att vara med vid gravsättning och inte heller få veta exakt var i minneslunden gravsättning skett. Kyrkogårdsförvaltningen skickar ut ett brev till anhöriga när gravsättning ägt rum. Smyckning sker vid gemensamma smyckningsplatser.

Askgravlund

En askgravlund är ett alternativ till minneslund men skiljer sig på två saker, anhöriga får vara med vid gravsättningen och namnet av den avlidne får finnas i askgravlunden. En namnskylt eller plakett kan sättas upp för att hedra den avlidne. Vanligtvis ett monument för samtliga gravsatta med skyltar eller liknande, det skiljer sig lite från olika församlingar. Den platsen som askan är gravsatt på får inte markeras utan man använder de platser som avsetts likt i en minneslund för ljus eller blomma.
Minneslund

Spridning av aska

Spridning av aska: kan ske i en minneslund eller kan också ske på annan plats som öppet hav, fjäll eller skog (fjäll eller skog gäller ej i Stockholms län) då söker man om tillstånd hos länsstyrelsen i det län som spridningen ska äga rum i. Vi hjälper er gärna med ansökan. Vi samarbetar med olika båtar beroende på antal och plats. www.sjöbegravning.se

Askgravplats

Askgravplats: är ett alltmer vanligt alternativ till minneslund eller urngrav. Man köper denna gravplats, graven förses med namnbricka vanligtvis på en befintlig sten och det går vanligtvis att ha två urnor i samma grav. Anhöriga får vara med vid gravsättningen. Urna väljs till här eller linne/sammetspåse kan erbjudas som alternativ. Kyrkogårdsförvaltningen sköter graven och man får lägga blommor och ljus på avsedd plats.

Nya alternativ att gravsättas på tillämpas bland annat i England, träd som gravplats med mera.