TJÄNSTER

Vi skapar ett vackert och personligt minne tillsammans

Vi är den personliga begravningsbyrån där vi tillsammans med er speglar och utformar en ceremoni i den avlidnes önskemål så långt det är möjligt. Vi upplever att det personliga engagemanget från de närmaste anhöriga har en själslig och läkande effekt när de drabbas av sorg.

 

 

Våra tjänster

Blomdekoration i naturen

Borgerlig begravning

Om du inte är medlem i svenska kyrkan, katolska kyrkan eller tillhör något annat trossamfund. Då väljer man en borgerlig begravning. Den går att jämföras med borgerlig vigsel med en borgerlig vigselförrättare.

LÄS MER
Kistdekoration från Blomsterinspiratören

Kyrklig begravning

Begravningsgudstjänsten följer alltid Svenska kyrkans ordning och personliga önskemål om musikpsalmer, solomusik diskuteras alltid tillsammans med tillförordnad präst.

LÄS MER
Sjöbegravning sandurna

Sjöbegravning

Sjöbegravning kan genomföras i hela Stockholms Skärgård från Arholma till Landsort beroende på var den som avlidit hade för anknytningar och levnadshistoria i skärgården.

LÄS MER
Urna med dekoration

Eget val

En ceremoni helt efter egna önskemål, plocka ihop de delar som du vill ha hjälp med eller så skapar vi ett personligt alternativ tillsammans enligt den avlidnes önskan så långt det är möjligt.

LÄS MER