Sjöbegravning


Rospiggens Begravningsbyrå

Gravsättning

Om du vill strö ut aska efter en avliden person någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg.

I Stockholms län är reglerna att askan strös över vattnet minst 1000 meter från närmaste land inkl öar och kobbar. Tillståndet kan bara beviljas till ett vatten.

Ansökan kan göras elektroniskt, annars kan vi hjälpa till med detta när vi träffas. Detta är viktigt att göra i ett tidigt skede eftersom det är en viss handläggningstid.

 

Följande dokument ska bifogas ansökan:

– Skalenlig karta eller sjökort med markering av plats där askan önskas strös ut
– Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket (det kan vi ta fram)

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholm.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/begravningar/

Här följer förslag på godkända platser där tillstånd redan har godkänts, finns önskemål på andra platser bedöms detta i varje enskilt fall av Länsstyrelsen i Stockholm.

 • Jungfrufjärden
 • Horsfjärden
 • Mysingen (lite mer exakt koordinat bör anges här)
 • Fjärdlångfjärden
 • Norstensfjärd
 • Huvudskärsfjärd
 • Hanstensfjärd
 • Bulleröfjärd
 • Himmerfjärden (den norra delen)
 • Ålands hav
 • Lidöfjärden
 • Havssvalget
 • Granhamnsfjärden
 • Gräsköfjärden

I Mälaren endast dessa vatten:

 • Hovgårdsfjärden
 • Norra Björkfjärden
 • Södra Björkfjärden
 • Näsfjärden
 • Prästfjärden