Vi skapar ett vackert och
personligt minne tillsammans

 

Vad händer nu?

 

I samband med ett dödsfall är det många beslut som ska fattas och många praktiska saker att ordna med.
Att ta en första kontakt med oss på begravningsbyrån innebär att vi går igenom lite information om den som har avlidit och om det finns några speciella önskemål som ni redan vet om.
Därefter bokar vi ett första personligt möte och bestämmer tid och plats för begravningen oavsett livsåskådning. Men vi kan också gå igenom mycket per telefon om så önskas eller göra ett hembesök.

 

Detta händer med den avlidna

 

En läkare tillkallas för att fastställa dödsfallet och utfärdar ett dödsbevis som sedan skickas in till Skatteverket. Dessa intyg hjälper vi er att få ut på begravningsbyrån. Dessa intyg behövs för att avsluta bankärenden samt till bouppteckningen framöver.

 

Obduktion

Det finns två typer av obduktioner som kan utföras klinisk obduktion: för att vinna viktig kunskap om den sjukdom som den avlidne har haft eller om verkan av behandling som den avlidne gått igenom eller rättsmedicinsk obduktion sker med automatik när dödsfallet har skett hemma eller på offentlig plats och om eventuell misstanke om brott kan föreligga.

 

Balsamering

Balsamering innebär att blodet byts ut mot en formalin-lösning för att fördröja kroppens nedbrytningsprocess. Detta utförs beroende på dödsorsak eller på att den planerade begravningen dröjer. Balsamering är vanligt framför allt i Stockholm på grund av att väntetiden för begravningen är längre än i andra delar av landet. I Stockholm har landstinget beslutat att balsamering utförs per automatik efter 10 dagar efter dödsfall. Denna kostnad faktureras dödsboet direkt.

 

Svepning och kistläggning

Svepning innebär att den avlidne kläs i de kläder som de anhöriga eller närstående bestämmer eller en svepdräkt (som en vit långskjorta påminner om dopets klädsel) och bäddas ned i den kista som ni har valt.

 

Personligt avsked

Personligt avsked är att i lugn och ro se den avlidne i sin kista och ta ett personligt farväl kan vara en viktig del i begravningen. I detta moment vet man, som anhörig eller närstående, att det är rätt person som ligger i kistan samt att man har möjlighet att lägga ner någon personlig tillhörighet tillsammans med den avlidne. Vanligtvis i ett kapell nära sjukhuset eller intill kyrkan.

 

Bisättning

Bisättning betyder att man flyttar/ transporterar den avlidne från bårhuset till det gravkapell, kyrka eller krematorium i avvaktan på begravningsceremonin.

 

Dödsannons eller inbjudningskort

Med en dödsannons tillkännager och informerar ni att er närstående har avlidit och när ceremonin ska äga rum samt om ni vill ha hjälp med svar om deltagande till minnesstund. Vi hjälper dig med utformning symbol, dikt etc. Det går även att utforma en annons efter begravningsceremonin har ägt rum.

I stället för dödsannons kan man utforma personliga inbjudningskort till ceremonin.

 

 

Begravningsceremoni

 

En begravningsceremoni ska i den möjligaste mån utformas så som den avlidne själv hade önskat det. Finns det något nedskrivet eller uttalat önskemål?
Utifrån de förutsättningar som finns börjar man med att se vilket trossamfund man tillhör eller inte tillhör. Det framgår av den senaste deklarationen om man
är medlem i svenska kyrkan eller ej, eller så ringer man till sin församling i kommunen där man bor. Därefter kan man börja planera själva ceremonin.

 

Inslag i begravningsceremonin

Begravningsceremonin innehåller många inslag som skapar stämning och struktur. Här nedan finns några exempel som kan hjälpa dig att utforma en vacker ceremoni.

 

Blommor, sång och musik

Blommor, vackra blommor/arrangemang som speglar den avlidnes favoritblommor, hobby eller den givna årstiden skapar ett sista vackert minne.

Sång och musik är en viktig del i en begravning levande musik skapar en fin stämning och ett vackert minne att bära med sig. Tänk på vad din kära/vän tyckte om för musik. Kanske finns det önskemål nedskrivna. Vi samarbetar med både solister och musikanter som vi kan hjälpa till att boka efter ert musikönskemål. I de flesta kyrkor och kapell går det även bra att spela musik från en CD-skiva eller Spotify-lista.

 

Program och något personligt

Ett förtryckt program skapar en känsla och närvaro och det kan vara skönt att vila ögonen på.

Ett väl utformat program är också en möjlighet för er att vara delaktiga genom att ge förslag på bilder, teman, dikter, citat med mera.

Programmet blir på detta sätt ett personligt minne som man tar med sig hem efter ceremonin.

Se vilka bakgrunder som finns att välja mellan på ett förtryckt program här.

Ett fotografi, ljus och personliga föremål ramar in och förstärker känslan ytterligare.

 

Tackkort

Tackkort brukar ofta skickas ut till till de som närvarit på begravningen eller till de som har skickat minnesgåvor och kondoleanser.

Vi hjälper er gärna med att ta fram ett sådant tackkort efter begravningen.

 

Vi samarbetar med Franzéns Musikbyrå

Vi har ett nära samarbete med Andreas Franzén på Franzéns Musikbyrå.

För mer information och inspiration hänvisar vi till www.franzensmusikbyra.se

 

 

 

Ett vackert program

Vi hjälper dig att utforma ett vackert program enligt önskemål.

Se förslag på bakgrund nedan:

 

 

Minnesstund

 

Dela minnen med varandra 

Efter begravningsceremonin samlas man ofta för att äta och dricka något tillsammans och dela minnen med varandra.
En minnesstund går att göras på många olika sätt det finns inget rätt eller fel.  Att utgå från sin kära / väns livshistoria kan vara ett sätt att hedra och minnas, återigen hur hade han/ hon velat ha det?
Fortsätt gärna i samma tema som under ceremonin genom att förbereda minnesbord, bilder, film, musik, gästbok eller annat som förstärker den personliga känslan på minnesstunden.

 

Gravplats

 

Gravplats, gravvård eller minneslund?

Kremering av den avlidne ska senast senast en månad från dödsdagen enligt begravningslagen (2012). Gravsättning av aska medger lagen att man väntar upp till ett år efter att kremeringen är utförd (beroende på årstid för dödsfallet). Under tiden förvaras askan avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.

 

Vi hjälper dig gärna med val av gravplats, gravvård eller minneslund

Här är några frågor att fundera kring innan ni bestämmer er:

 • Finns det något nedskrivet önskemål
 • Ska en kista eller urna gravsättas
 • Finns det en familjegrav och i så fall vem är gravrättsinnehavare på denna grav
 • Val av plats; naturnära skogskyrkogård eller på en traditionell kyrkogård
 • Ska det finnas plats för ytterligare gravsättningar på denna gravplats
 • Finns det speciella önskemål om gravstenen eller val av gravplats
 • Är spridning av aska i minneslund eller på annan speciell angiven plats eller hav ett önskemål.

 

Urngrav/Kistgrav

Urngrav/Kistgrav: en urngrav har bara utrymme för askurnor till skillnad mot en kistgrav som rymmer både kistor och urnor. Med urngrav menas gravplats i jord, urnmur eller kolumbarium.

 

Minneslund

Minneslund: är en anonym gemensam gravplats där askan efter den avlidne strös alternativt grävs ned. Det är dock inte möjligt för anhöriga att vara med vid gravsättning och inte heller få veta exakt var i minneslunden    gravsättning skett. Kyrkogårdsförvaltningen skickar ut ett brev till anhöriga när gravsättning ägt rum. Smyckning sker vid gemensamma smyckningsplatser.

 

Spridning av aska

Spridning av aska: kan ske i en minneslund eller kan också ske på annan plats som öppet hav, fjäll eller skog (fjäll eller skog gäller ej i Stockholms län)
då söker man om tillstånd hos länsstyrelsen i det län som spridningen ska äga rum i. Vi hjälper er gärna med ansökan. Vi samarbetar med olika båtar beroende på antal och plats. www.sjöbegravning.se

 

Askgravplats /askgravlund

Askgravplats /askgravlund: är ett alltmer vanligt alternativ till minneslund eller urngrav. Man köper denna gravplats (olika priser i olika Kyrkogårdsförvaltningar), graven förses med namnbricka vanligtvis på en befintlig sten och det går att att ha två urnor i samma grav. Anhöriga får vara med vid gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen sköter graven och man får lägga blommor och ljus på avsedd plats.

 

Juridik

 

Utredning av dödsboet

En bouppteckning föregås av en boutredning där man utreder dödsboet.

Bouppteckningen är en förteckning som anger vilka personer som finns i dödsboet, över juridiska omständigheter samt tillgångar och skulder.

Om den avlidne var gift ska även efterlevande maka/makes tillgångar och skulder anges.

När en änka eller änkling avlider ska den först avlidnes bouppteckning tas fram, för att kontrollera om det finns efterarvingar eller om det finns andra omständigheter som påverkar den aktuella boutredningen.

Alla dödsbodelägare och efterarvingar ska kallas till en bouppteckningsförrättning där man går igenom bouppteckningen. Mötet ska hållas senast tre månader efter dödsfallet, därefter har dödsboet ytterligare en månad på sig att skicka in bouppteckningen till Skatteverket för registrering.

Den registrerade bouppteckningen uppvisas alltid när den avlidnes tillgångar ska avslutas t ex på en bank eller vid en fastighetsöverlåtelse. Den registrerade bouppteckningen är en värdehandling som visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

Fördelning av den avlidnes tillgångar mellan arvingarna sker i ett arvskifte. Om den avlidne var eller har varit gift sker det först en bodelning där giftorättsegendomen delas mellan makarna

Boutredning, bouppteckning och arvskifte kan ibland vara enkla men det finns även komplicerade fall med många juridiska frågor.

Efterlämnar den avlidne inga tillgångar kan man istället för bouppteckning vända sig till kommunens boutredare för att upprätta en dödsboanmälan.

Det är sällan något som sker med automatik vad gäller dödsbon utan allt måste ombesörjas.

 

Dödsboanmälan

Tänk på att dödsboet står för begravningskostnaderna och att de kostnaderna har förtur. Betala därför inte andra räkningar förrän bouppteckningen är klar. Om det råder brist i dödsboet kan du som anhörig ansöka om bidrag hos kommunen. Det kallas dödsboanmälan. Om denna godkänns så behöver ingen bouppteckning göras.

 

 

Familjejuridik

Kontakta vår familjejurisk Anna Ek som kan hjälpa er med bl.a.

 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Bodelningsavtal
 • Testamente
 • Bouppteckning
 • Arvskifte

 

Anna Ek, Juristfirman Arvingen, 08-612 64 77 eller ek@juristfirmanarvingen.se

www.juristfirmanarvingen.se


Om efterhjälpen och våra tjänster

Sedan starten 2013 har vi hjälpt tusentals kunder med att söka upp och utreda försäkringar vid dödsfall. Tack vare våra samarbetsavtal med jurist- och begravningsbyråerna är vi rikstäckande. Du hittar våra tjänster nära er.

När ni satt igång ett uppdrag hos oss så kan ni följa ert ärende i realtid. Detta gör ni på www.ekonomistatus.se Kontakta er byrå så hjälper de dig igång.

Läs mer på www.efterhjälpen.se